Výzva občanů  „Na pomoc Terezce

 

Vyzýváme všechny slušné lidi, aby se připojili k naší výzvě "Na pomoc Terezce", kterou adresujeme jmenovitě soudci a soudcům obecně:

 

Propusťte, prosím, Terezku na prázdniny!

 

My, podepsaní občané, prosíme za Terezku, abyste ji, vážený pane soudce,  

 

Miloslave Sládku z Obvodního soudu pro Prahu 8, nařídil propustit z psychiatrie v nemocnici Praha - Motol. diagnostického ústavu v Říčanech.  Děkujeme všem, kdo se přičinili o propuštění Terezky z psychiatrie. Rovněž prosíme, abyste ji po dobu prázdnin nechal prožít tyto prázdniny, tak jak si to ona přeje ve společnosti toho rodiče, kterého ona si vybere.

 

 

Prosíme současně všechny soudce, právníky aby navrhli jak a co nejrychleji je možné zařídit, aby Terezka si mohla užívat prázdnin.

 

 

Čas běží a dětství utíká rychle.....

 

 Bude-li mít kdokoliv zájem,  jsme připraveni podat i náš návrh řešení obdobných případů tak, aby bylo řešení přijatelné především pro psychické zdraví dítěte.  

 

Naši výzvu můžete podpořit na e-mail adresu sqe@sqe.cz

 

Cílem naší občanské aktivity „Na pomoc Terezce“ jsou tyto:

 

1) Propuštění Terezky tak, aby si mohla užívat prázdnin  přednostně s tím rodičem, kterého si ona vybere a poté s tím rodičem, který ji nařídí soud. Prázdniny mají dva měsíce. Z těch dvou měsíců už Terezce byl ukrojen skoro týden 

 

2) Široká diskuze občanů včetně odborníků na téma jak řešit takové případy s ohledem na zdraví a štěstí dítěte

 

3) Podpora a prostor médií na tuto diskuzi

  

4) Na základě diskuze předat zástupcům soudců návrh, který podpoří nejvíce odborníků a občanů obecně  s tím, že by měli soudci vytvořit modelové řešení sporů "rozhádání rodiče versus společné dítě"

 

 

Za občany "Na pomoc Terezce"

 

Dne 4.7.2007  Ing.Vlasta Čudanovásqe@sqe.cz 

a  další občané – jejich adresy e-mail a jména jsou na vyžádání u Ing.Čudanovédispozici.