A takto vypadá usnesení

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. listopadu 2004 č. 1108

k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty
s oběma rodiči


 Vláda

I. b e r e n a v ě d o m í podnět Rady vlády pro lidská práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči uvedený v části I materiálu 1034/04;

II. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti

a) průběžně provádět ve smyslu podnětu uvedeného v bodě I tohoto usnesení opatření směřující k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči,

b) informovat do 31. prosince 2004 zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedu Rady vlády České republiky pro lidská práva o prováděných opatřeních směřujících k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči,

2. ministryním školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví poskytovat součinnost při provádění opatření směřujících k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči.

Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
zdravotnictví

 

Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.