Je Terezka obětí pilotního projektu?

 

Poté, co jsem shlédla pořad „Na vlastní oči“ ze záznamu na TV NOVA o případu Terezky Smutné,

jsem získávala informace přímými dotazy, ze sdělovacích prostředků, záznamů a různých informací z okolí otce i matky. Po jednání s náměstkem ministra spravedlnosti s panem Králem před budovou Ministerstva spravedlnosti a především jeho nářku, že nejsou peníze na mediátory a jejich zaškolení jsem si náhle uvědomila, že za vším jsou opět peníze a za penězi konkrétní lobby. A že vše je už nachystáno jako pilotní projekt (možná je to jen  má fantasie), ale posuďte sami:

 

Poté, co jsme podali podnět na Ministerstvo spravedlnosti, pan Ministr vystoupil se slibnými závěry s tím, že případ se nebude opakovat. Ovšem ve středu, dne 11.7.2007 po schůzce paní D.Stehlíkové – ministryně práce a sociálních věcí  s ministrem spravedlnosti rozhodli tak, jak již bylo rozhodnuto.  Tedy podle usnesení vlády č. 1108 z roku 2004 a tak se situace vrátila do výchozího bodu, byť ministr údajně zasáhl.

Výsledkem je, že je Terezka stále zavřená a  mám i informace, že jí bylo naznačeno, že může být zcela z péče mamince odebrána  a  převezena  do jiného ústavu. Terezka má nadprůměrnou inteligenci, je silná osobnost a značně tvrdohlavá. Tatínek to ví.

Po všech snahách o komunikaci s tatínkem prostřednictvím na www.k213.cz se domnívám, i po  výroku tohoto otce, že výsledku ze zavření dcery moc nevěří, že tatínkovi ani příliš nejde o to, aby dcera k němu navázala nějaký vztah.  Proč tedy trvá na jejím zavření? Možná mám bujnou fantasii, ale po zhlédnutí stránek www.k213.cz  a komunikaci na těchto stránkách, kde několik osob mluvilo jakoby za tatínka Terezky jsem si položila otázku, jak jsou tito lidé financováni, kdo a co za nimi stojí, proč tatínek Terezky se bojí promluvit a jen podává tisková prohlášení ? A proč soudce rozhodl ve shodě s filosofií tohoto k213 ?  

A tak jsem si položila otázku : Komu to prospěje. Počítejte se mnou:

Podle PRŮLOMOVÉHO (jak to nazval pan Uhl ve svém fejetonu) řešení ve věci sporu rodičů Terezky budou řešeny další případy.

Uvědomila jsem si, že se takto postupuje u pilotních projektů, když se například chtějí získat dotace, anebo příspěvky z jiných evropských fondů. Najde se nějaký problém a ten se pomocí předen dané metodiky řeší a upravuje v procesu řešení – tomu se říká pilotní projekt. Tento pilotní projekt se zkoumá dle konkrétních situací a vyhodnocuje a vypilovává až k tomu, že se z něho vytvoří standard.

A v tomto pilotním projektu se bohužel manipuluje a zkoumá jako pokusný králík proces s živou bytostí a navíc dítětem.  Zřejmě se ověřovalo, co na to veřejnost a je vidět, že veřejnost disidentská byla ukolébána tím, že ve vládě je nyní pravice, takže by se žádná totalitní praktika nemohla přihodit. Tedy dítě je sice zavřené, ale jaksi oprávněně – „Holt má holka smůlu na rodiče“.  Občas nějaký ministr něco sdělí, když se někdo ozve, ale tak nějak, že nemá kompetence a že nemůže nic dělat a tak, že Terezka  je stále tam, kde je tedy ZAVŘENÁ, byť zdravá a nic neprovedla.  Docela nic se tedy na pilotním projektu nemusí opravovat, po klidu „po pěšině“, když se nikdo nepozastavuje z naší disidentské a umělecké veřejnosti nad tím, že dítě je zavřené. Takže se může přikročit k dalšímu kroku a to, že dítě je zavřené, zasadit do předem připraveného rámce pravidel, jak do budoucna budou všechny nemilující děti takhle šoupnuty do ústavu a tak dlouho tam trčet, dokud se rodiče nedohodnou. Údajně se říká tomu, že děti nemají láskyplný vztah k druhému rodiči, syndrom zavrženého rodiče, tedy SZR. Pochopitelně, že jsme i před panem náměstkem ministra spravedlnosti Králem sdělili, že jsme ochotni v případu Terezky  zdarma aplikovat metodu mediační. Pochopitelně nás ani nevnímal. Tato metoda mediační je založena na tom, že se sejde skupina osob, která pomáhá udržet atmosféru k tomu, aby se komunikační bariéry otevřely a tak zjednodušeně řečeno „prolomily“ citové bariéry. Tato metoda – Heart Circle - je prožitková a mohla pomoci například o tomto víkendu k tomu, aby Terezka mohla za přítomnosti nestranných osob ve hře navázat kontakt i s otcem. Kontakt zcela spontánní, tedy trvalý a poté mohla klidně být propuštěna. Matka s odvoláním na to, že se musí poradit s právníkem,  předběžně souhlasila, pokud ji bude metoda vysvětlena, otec se na mé výzvy prostřednictvím  www.k213.cz neozval a za něho tam někdo sdělil, že se mi ani neozve.

Do té doby jsem se domnívala, že otci jde o to, aby dítě k němu nalezlo vztah, proto jsem rodičům tuto možnost nabídla a zdarma. Ovšem po reakci na www.k213.cz , tedy skupiny  lidí, která demonstrovala dne 11.7.2007 před Ministerstvem spravedlnosti na protest zhruba proto, že se nerealizuje v poklidu pilotní projekt (přečtěte si záměry k213 a uvidíte sami), tedy kauza Terezky a jejich rodičů.     

Proč to všechno? Protože za vším jsou cítit JEN a JEN peníze:

"Zavržení rodičové", kteří stojí za tatínkem Terezky  (jen si přečtěte na www.k213.cz jejich názory) možná dojdete k témuž názoru co já, jsou nositeli filosofie pilotního projektu . Proč by jinak dělali vše proto, aby jejich děti byly zavírány - neb  je jasné, že lásku tím, že se dítě zavře, rodič nezíská. Přesto je Terezka zavřená.

Terezce nikdo nepomůže. "Holt má holka smůlu na rodiče" a také na různé "Lobby" a díky tomu i smůlu na „Pilotní projekt“, kde se ocitla coby součást procesu, kterým je realizace pilotního projektu. 

Byť se matka  o Terezku starala, přesto však byla Terezka mamince odňata a to tak, že soudce vydal rozhodnutí, překrucující fakta, tak jako je zakroucený paragraf. Prostě soudce využil námitky matky z dřívější doby a zasadil tuto námitku do rozhodnutí k požadavku směřující jen a jen k tomu, aby dívenka mohla odjet na soustředění do Francie. Všude se pa rozhlašovalo, že matka žádala o zavření dítěte na psychiatrii, což bylo překrouceno účelově, aby otec zůstal tím, kdo chce spolu s panem soudcem jen to nejlepší a matka to nejhorší. Co vše se v tomto případu dělo proti zájmům dítěte  je zřejmé z našeho PROHLÁŠENÍ na www.terezka.nazory.cz/prohlaseni.doc . A co je dle mého názoru v pozadí? 

Lobby nových zdravotnických zařízení, kam se budou děti ukládat. Nová metoda SZR = syndrom zavrženého rodiče, která u nás jako diagnóza neexistuje, takže se někdo "nabalíkuje" na tom, že napíše hromady škváru, pak se nakoupí budovy, zaškolí mediátoři, poradenská centra vyrostou jako mochomůrky, no a zaplatí se to z peněz EU.

To vše je asi za tím PRŮLOMOVÝM rozhodnutím (zdravotnická lobby a právnická skupina a poradenství pro SZR - nyní na stránkách justin a k213). 

Je tedy Terezka OBĚŤ pilotního projektu pro získání peněz z fondů EU? Domnívám se,  že ano. Proč jinak by byla  Terezka zavřená!