Zavřít oběť ? Budou tedy i ostatní oběti právních kauz zavírány, ač zdravé, do zdravotnických zařízení?  

Anebo  „Je Terezka obětí pilotního projektu pro získání fondů z EU?

Zdroj skenovaného textu: Dnešní (13.7.2007) deník Právo

Je nepochybné, že rodiče Terezky mají její osud v rukou. Nyní ji v tom však brání soudní mašinérie, jejich právníci, kteří už jednají jen podle výkladu práva a zkušeností z právní praxe. Je tu však jedna možnost:

Zcela obyčejná lidská sounáležitost, kterou nabízíme prožít nejprve rodičům Terezky. I každému z nich zvlášť. Anebo i (poté)  nabízíme setkání buď jen rodičů společně v prostředí lidí zcela nezávislých a neúčastných na jejich problémech vnějších. Soucítíme s tím, co rodiče i Terezka prožívají, proto jsme ochotni v rámci metody HEART CIRCLE , udělat spolu s rodiči to, co je nejlepší - vzájemně se pochopit, respektovat a v tom smyslu komunikovat. Pokud to dokážou rodiče, dokáže to i dítě. Rodiče pak budou zachránci v očích dítěte, před ZLÝM SOUDCEM !

Je tu i další možnost, kterou už může nařídit i soudce : DOMOV Terezce

 

Rodiče, kontaktujte mne : sqe@sqe.cz

 

Vlasta Čudanová